Międzynarodowy Komitet Mauthausen

 

CIM

 

Międzynarodowy Komitet Mauthausen (Comite International de Mauthausen - w skrócie CIM ) powstał z inicjatywy byłych więźniów z różnych krajów Europy. Polska była od początku bardzo aktywnym członkiem. W chwili obecnej członkami CIM jest 21 krajów z Europy i USA.

Przewodniczący CIM jest Guy Dockendorf z Luksemburga a Sekretarzem  Generalnum  Andreas Baumgartner z Austrii. Wiceprzewodniczącym Komitetu ze strony polskiej jest prof. Stanisław Leszczyński a członkiem zwyczajnym Jacek Tarasiewicz.

Komitet zbiera się dwa razy do roku. Zawsze w maju, w związku z kolejną rocznicą wyzwolenia obozów. Wtedy zbieramy się w miasteczku Mauthausen, tradycyjnie na zaproszenie Burmistrza miasta. Drugie posiedzenie Komitetu jest za każdym razem w innym kraju. W tym roku odbyło się ono w Polsce , w bardzo gościnnym Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Członkowie Komitety jeden dzień poświęcili na zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Należy podkreślić, że było to już trzecie spotkanie Komitetu w Polsce. Kolejne posiedzenie CIM odbędzie się w Belgradzie w Serbii.

W Polsce od 1949 roku działa Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen - Gusen. Tak Jak Komitet Międzynarodowy Mauthausen, zrzeszają  , przede wszystkim, byłych więźniów a także ich rodziny oraz osoby zaangażowane w naszą pracę i związanych z tematyką obozów w Austrii.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na nasze strony internetowe:

www.cim-info.org

www.mauthausen-gusen-klub.waw.pl

Edukacja

edukacja

Konferencje

konferencje

Noclegi

noclegi

Wyżywienie

wyzywienie