IN MEMORIAM

KARDYNAŁ FRANCISZEK MACHARSKI

1927 - 2016

Założyciel Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

 

card.Macharski.1

 

Z głębi serca dziękujemy Bogu
za mądrość, wrażliwość, otwartość, odwagę, miłość i głęboką wiarę
księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Bez Niego nie powstałoby Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
i nie stałoby się miejscem pojednania i nadziei
u progu Auschwitz.

***

Wspomnienia

28 Maja 2006 roku

Wizyta Papieża Benedykta XVI w Centrum

card.Macharski.2

 

card.Macharski.3

 

 

Sierpień 2006 roku

PAX CHRISTI Niemiec

z Biskupem Heinz Josef Algermissen na Dni Skupienia w Auschwitz

card.Macharski.4

 

card.Macharski.5

 

card.Macharski.6

 

 

5 Maja 2008 roku

Pierwsza rocznica śmierci ks. Kardynała Jean-Marie Lustiger

orędownika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego

card.Macharski.7

 

card.Macharski.8

 

card.Macharski.9

 

card.Macharski.10

 

card.Macharski.11 

 

 

 

Edukacja

edukacja

Konferencje

konferencje

Noclegi

noclegi

Wyżywienie

wyzywienie