Finansowanie


Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy jest finansowana głównie z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje działalność usługową i handlową . W szczególności Fundacja świadczy usługi w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wynajmu sal i środków transportu.
Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą, drukarską oraz obrotem książkami i broszurami.

Źródłem finansowania działalności Fundacji są także otrzymywane darowizny, które można przesyłać na poniższe konto:

Krakowska Fundacja Centrum Informacji,
Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu
Bank PEKAO SA o/Oświęcim
ul. Wladyslawa Jagielly 12
32-600 Oświęcim
IBAN: PL 67 1240 4155 1111 0000 4628 8561 – konto w PLN

Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu informuje, że w 2009r. otrzymała łącznie darowizny w wysokości 43088,21 PLN
(informacja publikowana zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt. 2 ustawy z dnia. 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych).