Dział Edukacyjny


Dział edukacyjny: Jest odpowiedzialny za planowanie pobytu grup, opracowywanie indywidualnego programu, organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, rekolekcji, dni skupienia oraz pobytów studyjnych.
Dział edukacyjny dodatkowo zapewnia oprawę multimedialną konferencji, oraz sprawuje opiekę nad biblioteką i wystawami eksponowanymi w Centrum.
Do zadań działu należy również organizacja wolontariatu zarówno w Oświęcimiu jak i w Niemczech.

Kadra działu edukacyjnego współpracuje z grupami przyjeżdżającymi do Oświęcimia pomagając im przy prowadzeniu spotkań edukacyjnych i refleksji po odwiedzeniu byłego obozu.